KURSUS 2024! - søg allerede nu

NYHED - en tidlig julegave:
Vil du uddannes til sprogpilot på grundskoleområdet?
Så er der et nyt kursus i sigte. Kurset afholdes på et af de mest fantastiske kursussteder i Norden - Lysebu i Oslo fra d. 20.-24. november 2024!!!!
Nordiske sprogpiloter er et efteruddannelsestilbud til lærere i grundskolen, der underviser i nordiske sprog som modersmål eller fremmedsprog (dansk i Island, svensk i Finland mv....). Kurset giver kompetence til at inddrage nordiske sprog og kultur i undervisningen. Kurset har fokus på didaktikken, hvordan tilrettelægger man en funktionel undervisning i nordiske sprog og nordiske litteratur i sin undervisning på alle trin i grundskolen. Didaktikken er omdrejningspunktet, men der er også oplæg om nordiske sprog, nordisk litteratur og nordisk kultur. Læs mere om sprogpiloterne på www.sprogpiloter.org.
Det er gratis at deltage i kurset, der afholdes med støtte fra Nordisk Ministerråd og Fondet for dansk-norsk samarbejde. Deltagerne skal dog selv betale transport.
Send gerne din ansøgning allerede i dag.
Din ansøgning skal ud over navn, mailadresse og telefonnummer indeholde oplysning om, hvilket klassetrin du underviser på. Send ansøgning til Projektleder Lis Madsen på lmad@kp.dk