Sprogpiloter

Nordiske sprogpiloter er et projekt, hvis primære formål er at efteruddanne nordiske modersmålslærere og undervisere i nordiske sprog som fremmedsprog til at undervise i de skandinaviske sprog og nordisk kultur. 

Projektet startede i 2007, og siden da er der uddannet over 325 nordiske sprogpiloter.


Sprogpiloterne fungerer som ambassadører på deres skoler og indgår i forskellige sammenhænge, hvor der sker udvikling af undervisning i nordisk sprog og nordisk kultur.


De uddannede sprogpiloter mødes ca. hvert andet/ hvert tredje år til en konference, hvis primære formål er udvikling af projekter og undervisning, networking og videndeling. Der er en stor gruppe af de uddannede piloter, der er aktive ambassadører for det nordiske, og som deltager i kurser, konferencer, udvikling af film og hjemmesider mm.


Sprogpilotprojektet har hidtil været rettet mod nordiske grundskolelærere, men fra januar 2015 tilrettelægges der målrettede efteruddannelseskurser for lærere, der underviser på de gymnasiale ungdomsuddannelser i Norden. Kurserne til gymnasielærere tager afsæt i erfaringerne fra kurserne for grundskolelærere, men er videreudviklet til den nye målgruppe af en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner fra sprogpilotprojektet og gymnasielærere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.
En sprogpilot er:
  • en praktiklærer/øvelsesskolelærer, der har fokus på nabosprog og inddrager nabosprogsdimensionen i undervisningen i grundskolen
  • en ressourceperson, der kan hjælpe kolleger med at tilrettelægge nabosprogsundervisning og give gode råd om materialer og metoder
  • en praktikvejleder, der kan bidrage til, at nabosprogsdimensionen får en plads i de lærerstuderendes praktikProjektet har resulteret i uddannelsen af 160 nordiske sprogpiloter rundt omkring i Norden.
En sprogpilot skal:
  • fungere som aktiv formidler af nordiske sprog i grundskolen
  • være en ressource og vejleder for kolleger i arbejdet med det nordiske stof og udvikle praktiske undervisningseksempler og metoder
  • som lærerddanner bidrage til at sikre praksisdelen af nabosprogsmomentet i læreruddannelsen både kvalitativt og kvantitativt
Se udvidet præsentation her: LINK


203 sprogpiloter i grundskolen
Der er pt. uddannet 300 sprogpiloter på i alt 12 kurser på grundskoleniveau og 60 sprogpiloter på gymnasieniveau:


Afholdte kurser:


1. Schæffergården, november 2007
2. Hanaholmen, april 2008
3. Voksenåsen, oktober 2008
4. Lysebu, november 2009
5. Hanaholmen, marts 2011
6. Voksenåsen, marts 2012
7. Lysebu, november 2013

8. Hanaholmen, november 2014
9. Voksenåsen, november 2015
10. Hanaholmen, januar 2018
11. Hanaholmen, november 2021
12. Schæffergården, november 2022


Gym1: Schæffergården, januar 2015

Gym2: Schæffergården, april 2017 

Der er afholdt 2 konferencer, hvor alle piloter blev inviteret:
1. Lysebu, oktober 2008
2. Schæffergården, april 2010

3. Lysebu, april 2016
4. Schæffergården, september 2021

Projektleder
Lis Madsen er projektleder for de nordiske sprogpiloter
Hun kan kontaktes på lmad@kp.dk
Her kan du også få yderligere information om uddannelsen til sprogpilot, hvis du ønsker dette.
Projektet er finansieret af: Nordisk Ministerråd og de bilaterale nordiske institutioner, Hanaholmen, Voksenåsen og Fondet for dansk-norsk samarbejde (Lysebu og Schæffergården)