NYT: Sprogpilotkursus i Helsinki

Sprogpilotkursus målrettet grundskolelærere fra alle nordiske lande,
Onsdag d. 10.-søndag d. 14 januar 2018

Kurset afholdes på Hanaholmen i Finland (nordisk kursuscenter uden for Helsingfors). Kurset afholdes med støtte fra Nordisk Ministerråd og De Nordiske Perler.
 
Nordiske sprogpiloter er en uddannelse/et kursustilbud, som har eksisteret siden 2007. Programmet er løbende blevet udviklet af en tværnodisk faggruppe bestående af grundskolelærere og læreruddannere.
En sprogpilot er:
  • en praktiklærer/øvelsesskolelærer, der har fokus på nabosprog og inddrager nabosprogsdimensionen i undervisningen i grundskolen
  • en ressourceperson, der kan hjælpe kolleger med at tilrettelægge nabosprogsundervisning og give gode råd om materialer og metoder
  • en praktikvejleder, der kan bidrage til, at nabosprogsdimensionen får en plads i de lærerstuderendes praktik

Målgruppe: Grundskolelærere i Norden med undervisning i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog på grundskoleniveau

Mål med kurserne/uddannelsen:
Målet med kurserne er, at deltagerne får indsigt i nordiske sprog som nabo- og fremmedsprog og får udviklet en didaktik og metodik til at inddrage det nordiske stof funktionelt i undervisningen i grundskolen – både i modersmålsundervisningen, i undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog og i andre fag.

Indhold i kurserne:
Kursusprogrammet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg om nabosprog/nordiske sprog, nordisk litteratur, nabosprogsdidaktik og arbejde og erfaringsudveksling i tværnationale grupper. I programmet vil der desuden indgå kulturelle arrangementer.
Programmet for kurset er under udarbejdelse og vil kunne findes på projektets hjemmeside www.sprogpiloter.org

Hvad koster det:
Kursus og ophold er gratis. Deltagerne skal dog selv betale rejse.

Ansøgningsprocedure:
Vedlagte ansøgningsskema udfyldes og mailes til leder af Nordiske Sprogpiloter:
Lis Madsen lima@ucc.dk, tlf. +45 41897671
Ansøgningsfrist 1.12.2017. Ansøgerne får dog løbende besked om optagelse på kurset, så flybilletterne kan bestilles i god tid. Der er forhåndsreserveret pladser til alle nordiske lande. Ved fristens udløb omfordeles pladserne til lande med ansøgere på venteliste.
Ansøgningsskema:
Navn

Ansættelsessted

By

Hvilke klassetrin underviser du på?

e-mailadresse

Hvornår blev du udannet

Andet

sprogpiloter3.PNG

Artikel om at være sprogpilot!

Hvad betyder det at være sprogpilot? Hvad får man ud af det? Hvem er det for? Hvordan arbejder man med nabosprogsundervisning i praksis? ...og meget mere!
Læs artiklen om lærer John Renneberg fra Roskilde og gymnasielærer Claus Skovbjerg fra København:  "Den bedste invistering i mine 10 år som lærer"