Kursus for Nordiske Sprogpiloter – grundskolen d. 3.-7. november 2023 på Lyseby, Oslo


Fredag d. 3.11.

12.00-13.00: Ankomst, indkvartering og lunch

13.15-1500: Velkomst og introduktion til netværket Nordiske Sprogpiloter mv.

v. Lis Madsen, institutchef for Institut for Læreruddannelse, Købenehavns Professionshøjskole (og projektleder for Nordiske

Sprogpiloter)

Præsentationsøvelse i tværnordiske grupper

15.00-15.30: Kaffe

15.30-17.30: Nordiske nabosprog og nabosprogsdidaktik v. Lis Madsen

Undervisning med og i nordiske (nabo)sprog og nabokultur: Hvad, hvorfor og hvordan? Oplæg og didaktiske øvelser

18.30: Middag

20.00- 21.30: "Eventyrstreif" v. Fortæller Beathe Frostad: https://www.fortellerhuset.no/beathe


Lørdag d. 4.

8.00-9.00: Morgenmad

9.00-12.30: Interaktiv och lekande grannspråksundervisning v. Helena Berglund, M.A. i teaterpædagogik

12.30-14.00: Lunch og mulighed for gåtur

14:00-16:15: Nabospråksundervisning fra et grammatisk og pragmatisk perspektiv: likheter og ulikheter, muligheter og utfordringer. v. Pål Lundberg, Førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet

18.00-19.30: Middag

19.30-22.00: Litteraturaften, v. Marianne Flodgaard Schöttel, lærer og sprogpilot

Alle medbringer tekst på eget sprog (oversættelse til skandinavisk sprog) – teksterne skal være egnede til undervisning i

grundskolen (meget gerne nye tekster)


Søndag d. 5.

8.00-9.00: Morgenmad 9.00-10.30:

9.00-10.30: Del 1: Riksspråken och allt övrigt språkligt i Norden Del 2: Grannspråksdidaktik ur ett andraspråksperspektiv v. Yair Zapir, lektor i svenska, Fakulteten för lärarutbildning, Högskolan i Kristianstad

10.45- 12.30: Sproglig transparens - Nordiske sprog i undervisningen, metoder til undervisning i og med nordiske sprog. Oplæg og gruppeøvelser v. Lis Madsen

12.30-13.15: Lunch

13.15-17.30: Udflugt til Oslo – besøg på Edvard Munch-museet https://www.munchmuseet.no/

19:00-20.00: Middag


Mandag d. 6.

8.00-9.00: Morgenmad

9.00-12:00: Undersøkelse av skandinavisk barnelitteratur som utgangspunkt for didaktisk digitalt samarbeid i nabospråk, med vekt på lesere i alderen 6-16. DEL1, v. Ellen Birgitte Johnsrud, førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Noen nyere prisbelønte og populære barne- og ungdomsbøker fra de nordiske landene og forslag til didaktisk arbeid med disse. Inkl. gruppearbejde

12.00-14:00: Lunch og gåtur

14:00-17.00: Kreativ skrivning i et nabosprogsdidaktisk perspektiv v. Christina Lindh, Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, Fakulteten för Lärarutbildning, Kristianstad University

19.30: Festmiddag m. underholdning fra alle lande (medbring gerne sange mv. hjemmefra)


Tirsdag d. 7.11.

8.30-9.30: Morgenmad og tjek ud.

9.30-11.00: Forfatterbesøg, Ingeborg Arvola. Hun vil snakke om forfatterskapet sitt og lese for

oss. https://gutkind.dk/forfatter/ingeborg-arvola/

11.00- 11.15: Kaffepause

11.15-12.00: Evaluering etablering af kontakter v. Lis Madsen

12.00-13.00: Lunch og afrejse

Nyt kursus: Uddannelse af sprogpiloter 2023 rettet mod grundskolen

Tilmeldingsfrist 1.9.23

Hvis du har lyst til at styrke dine kompetencer til at arbejde med nabosprog eller nordiske sprog som fremmedsprog, uddanner vi nye sprogpiloter fra 3.-7. november 2023 på Lysebu i Oslo. Kurset har primært sigte på nordiske lærere, der underviser i et nordisk sprog som nabosprog eller fremmedsprog. Kurset har et nabosprogs-didaktisk sigte og har fokus på nordiske sprog, nordisk børne-, unge og voksenlitteratur og nordiske kultur- og samfundsforhold – men hele tiden set under en didaktisk vinket. Kurset vil være en blanding af oplæg og arbejde i tværnordiske grupper med udvikling af undervisning,

 

Program for kurset lægges på sprogpiloternes hjemmeside ultimo august, men hvis du er interesseret, kan du på hjemmesiden finde programmer for tidligere afholdte kurser.

Der har været afholdt sprogpilotkurser hvert år siden 2007 og bliver løbende videreudviklet. Fx spiller det digitale en langt større rolle i dag end tidligere. En vigtig pointe med kurserne er at etablere samarbejde mellem deltagerne på tværs af landene. Der findes efterhånden et stort netværk af nordiske sprogpiloter.

 

Det er gratis at deltage, men man skal selv sørge for rejsen til Lysebu.

Arrangørerne er Fondet for dansk-norsk samarbejde, og kurset er finansieret af Nordisk Ministerråd.

 

Hvis du er interesseret, så sendt en mail med oplysning om, hvor du er ansat, og hvilke klassetrin du underviser på til projektleder, Lis Madsen lmad@kp.dk