For gymnasielærere

Gennem en årrække har Sprogpiloterne eksisteret som et tilbud til folkeskolelærere. Nu er turen kommet til gymnasielærerne. En projektgruppe bestående af gymnasielærere fra hele Norden har i foråret 2014 videreudviklet sprogpilotprojektet målrettet gymnasiet.


Ideen er, at de, som deltager i sprogpilotuddannelsen, skal få inspiration til at gøre undervisningen i det nordiske stof tidssvarende og spændende for eleverne. Ideen er også, at sprogpiloterne skal inspirere kolleger og hjælpe med at udvikle gode ideer og metoder til undervisning i nabosprog blandt gymnasielærere.

Det første kursus  blev holdt i januar 2015 på Schæffergården i København. Kurset handlede om disse emneområder
  • Hvorfor skal man undervise i nabosprog, hvilke forestillinger har vi om hinanden, og hvad er situationen?
  • Sproglig viden og sproglige kompetencer hos unge
  • Et bredt perspektiv på tekster i Norden, herunder også digitale og multimodale tekster
  • Nordisk litteraturdidaktik.
  • Nabosprog og nabosprogdidaktik.

Kurset veksler mellem inspirationsoplæg og tværnationale workshops. Når man rejser hjem fra kurset, har man fået nye greb til at undervise i nabosprog og vil være i stand til at inspirere kollegaer. Deltagerne er gymnasielærere fra alle nordiske lande.

Kom på venteliste til næste kursus for gymnasielærere. Skriv
 til projektleder Lis Madsen lmad@kp.dk