Sprogpiloternes nye logo!

Vinderen af Sprogpiloternes logokonkurrence blev Lena Hørdum med disse forslag. Tak for alle indsendte forslag!