Nordpiloterne 2017 - fra 4. klasse og op


Så har Tina igen fået midler til Nordpiloterne – Nordensdage-konceptet for sprogpiloter.

Vi inviterer derfor alle sprogpiloter til at melde sig til Nordpiloterne – et digitalt samarbejde 3 dage med klasser fra hele Norden. Dagene forberedes på et seminar i Roskilde d. 12.-14. marts, hvor programmet for dagene forberedes. Det er gratis at deltage i forberedelsesdagene, man skal dog selv betale for transporten.

Interesserede kan skrive til Tina Møller tinamoller@gmail.com eller Lis Madsen lima@ucc.dk

Vi håber, at der er mange, der melder sig.

Mh Tina og Lis

Uddannelse til Sprogpilot i 2017 for Gymnasielærere

1.-5. april afholdes sprogpilotkursus for gymnasielærere fra hele Norden.
Nordiske Sprogpiloter er et projekt, der blev etableret i 2007. Formålet med projektet er at styrke nabosprogsforståelsen i Norden gennem efteruddannelse af lærere, der underviser i nordiske sprog som modersmål eller fremmedsprog.
Uddannelsen til nordisk sprogpilot er et intensivt kursus på 4 døgn, hvor omdrejningspunktet er didaktisk. Hvad, hvorfor og hvordan undervise i nordiske sprog og nordisk kultur. Uddannelsen er målrettet undervisere i nordiske sprog fra alle nordiske lande. Kurset har fokus undervisning i nabosprog og nordiske sprog som fremmedsprog. Nabosprogsdidaktik vil være omdrejningspunktet for oplæg og arbejdet under kurset. Kursussproget vil være dansk, norsk og svensk. Program for kurset lægges på hjemmesiden www.nordiske sprogpiloter.org i løbet af januar.
Kurset starter med lunch lørdag d. 1. april og slutter med lunch onsdag d. 5. april.
Kursussted: Schæffergården i Jægersborg tæt på København.
Deltagerafgift: Det er gratis at deltage. Kurset finansieres af Nordisk Ministerråd og opholdet støttes med bidrag fra De Nordiske Perler (de nordiske kursusgårde). Det eneste, man selv skal betale, er transport til kursusstedet og evt. transport i forbindelse med en udflugt il København.
Tilmeldingsfrist 1. marts 2017. Ved tilmelding vil vi bede dig oplyse, hvilken skole du arbejder på, og hvor skolen ligger (navn på by).
Tilmelding sendes til leder af Nordiske Sprogpiloter, Lis Madsen lima@ucc.dk.
Evt. spørgsmål kan rettes til Lis Madsen.

Ny hjemmeside: Norden-online

Projekterne Nordens Dage, Nordpiloterne og Nordlinjen har fået ny fælles hjemmeside.
 
 


Indtryk fra konference 2016

  
Igen i år var Sprogpiloterne og Nordspråk værter ved en konference med fokus på forskning om og praksis i ”det nordiske klasserum”. Det er 5. gang, vi afslutter årets nordiske aktiviteter med en konference om nabosprogsundervisning.
Konferencen bød på spændende forelæsninger og præsentationer af sprogpiloternes arbejde i klasserummet.
Næste års ”Nordiske Klasserum” afholdes 24. november 2017 på Nordatlantes Brygge. På gensyn.

 

 

 

 

 

Ny gratis fagbogportal til nabosprogsundervisningen!

Atlantbib.org

Gratis bogportal åbner for brug i nabosprogsundervisningen. Siden er et skoleprojekt med deltagende skoler fra Norge, Sverige, Færøerne og Danmark, samt frivillige fra Island.
Siden udvikles mindst 1½ år frem, og nyt kommer løbende til.


Indtryk fra Sprogpilotkursus 9 - nov. 2015

Sprogpilotkursus for grundskolelærere 
12. - 16. nov. 2015
Voksenåsen, Oslo, Norge
#mysteryskypenordic
 
Nordisk litteraturaften på Voksenåsen!
Rødhætte og ulven - en uropførelseJeg heter det jag hedder!

"Jeg heter det jag hedder" er nabosprog med teaterøvelser som metode. 
Læs hele bogen om projektet med øvelser her: