Tillykke til de nye sprogpiloter 2018 - Hold 10

Tillykke - Grattis - Gratulerer - Til hamingju - Til lukku 

Hanaholmen, Finland 10.-14. januar 2018Indtryk fra sprogpilotkursus 2018

  

Nordisk sproghistorie med Arne Torp


Nabosprog med kroppen
 
Nordiske ordkort og Helsingfors-stemning.

Nordens dybe blå - musik over inspiration fra sprogpiloterne: Se videoen her:

"Mystery Skype"
Collage af novellen "Hulen" af Lisbeth Nebelong
Atlantbib.org - produktion af fagbøer med elever.

Program for grundskolekursus

Sprogpilotkursus, Hanaholmen d. 10.1. - 14.1. 20017


Onsdag d. 10. 1.
12.00 - 13.00: Ankomst to lunch
13.00 - 13.30: Velkomst, præsentation af program og mål for kurset v. Lis Madsen, uddannelseschef
og projektleder for Nordiske Sprogpiloter
13.30-15.00:  Introducerende øvelse i tværnationale grupper, v. Lis Madsen
15.00-15.30: Kaffepause, indtjekning på rum og rundvisning på Hanaholmen
15.30-18.00: Nabosprogsdidaktik, oplæg og workshop v. Lis Madsen
18.30-20.00: Middag
20.00: Film i undervisningen - Nordiske film v. Lis Madsen


Torsdag d. 11.1.
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-11.00: Med syvmilessteg gjennom språkhisoria og fugleperspektiv på nordiske språk i dag
v. Arne Torp, professor emeritus Oslo Universitet
11.00-12.30: Arbejde i tværnationale grupper: Hvordan undervise i nordiske sprog?
Workshop v. Lis Madsen
12.30-14.00: Lunch og mulighed for gåtur i omegnen
14.00-17.30:  "Rød grød med sjösjuka sjömän - Nabosprog med teater", oplæg og workshop
v. Helena Berglund, dramapædagog og skuespiller
18.00-20.00: Middag
20.00-22.00: Kom med det Gror i Nord billeder, musik & Ord
v. Benjamin Aggerbæk og Lone Wernblad
Deltagerne på workshoppen, tages med på en rejse i Nord med ord og billeder som
kommer til at blive samlet til sange og billeder.
Denne workshop skyder Lone Wernblads nye store Nordiske projekt med børn i gang.
Tidligere har hun skrevet koncerten og sangskriver workshoppen ”Nordisk Nøj det er for børn”
som har rejst Norden rundt.
Benjamin Aggerbæk og Lone Wernblad, to ildsjæle der brænder for musik, billedkunst, børn og Norden.
De har de sidste 10 år arbejdet sammen, sidst har de skrevet sange med Børn til MGP, de har børne
bandet ”Takt og Tone med Benjamin og Lone” og så køre de rund og laver musik med børn i krise
på bl.a. Danner, med ”Den Musikalske Lykkepille”.


Fredag d. 12.1.
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-12.00: Litteraturworkshop om litteraturundervisning – alle medbringer en tekst på
eget sprog/oversættelse til skandinavisk sprog, som kan anvendes i nabosprogsundervisningen
(kan være et tekstuddrag). V. Lis Madsen
12.00-14.00: Lunch og mulighed for gåtur
14.00-15.15: Udvikling af undervisningsoplæg i grupper, rammesættes af Lis Madsen
15.15-15.30: Kaffepause
15.30-16-15: Atlantbib.org - et åbent nordisk skoleprojekt - proces og produkt v. Stefan Hardonk Nielsen,
webredaktør, lærer og sprogpilot
17.00-17.45: Middag
17.45: Afgang til Helsingfors
19.00-20.30: En man som heter OVE, teaterforestilling—det svenske teater, Helsingfors


Lørdag d. 13.1.
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-12.00: Flyktingtematik i nordisk barn- och ungdomslitteratur, v. Karin Nykvist, Lunds Universitet
12.00-13.00: Lunch
13.00-16.00: Sprog og kultur på Færøerne v. Lisbeth Nebelong, journalist og forfatter, og Lise Vogt,
konsulent og sprogpilot.
16.00-16.15: Pause
16.15-18.00: Et vindue til gratis nordiske lærermidler - Lavpraktisk undervisning i nabosprog i skolen
v. Stefan Hardonk Nielsen
19.30: Festaften alle forbereder indslag


Søndag d. 14.1.
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-11.00: Sprog i Norden og den finske sprogsituation
11.00-12.00: Evaluering og netværksaftaler
12.00-13.00: Lunch

Afrejse

Artikel om at være sprogpilot!

Hvad betyder det at være sprogpilot? Hvad får man ud af det? Hvem er det for? Hvordan arbejder man med nabosprogsundervisning i praksis? ...og meget mere!
Læs artiklen om lærer John Renneberg fra Roskilde og gymnasielærer Claus Skovbjerg fra København:  "Den bedste invistering i mine 10 år som lærer"


Tillykke til nyt hold Sprogpiloter på gymnasieniveau

Hold GYM2 (Gymnasieniveau)

Tillykke - Grattis - Gratulerer - Til hamingju - Til lukku 


1.-5. april 2017 var der kursus på Schäffergårdeni København, hvor nye sprogpiloter blev uddannet.
 
  
Ny hjemmeside: Norden-online

Projekterne Nordens Dage, Nordpiloterne og Nordlinjen har fået ny fælles hjemmeside.
 
 


Indtryk fra konference 2016

  
Igen i år var Sprogpiloterne og Nordspråk værter ved en konference med fokus på forskning om og praksis i ”det nordiske klasserum”. Det er 5. gang, vi afslutter årets nordiske aktiviteter med en konference om nabosprogsundervisning.
Konferencen bød på spændende forelæsninger og præsentationer af sprogpiloternes arbejde i klasserummet.
Næste års ”Nordiske Klasserum” afholdes 24. november 2017 på Nordatlantes Brygge. På gensyn.