NYT: Sprogpilotkursus i Helsinki

Sprogpilotkursus målrettet grundskolelærere fra alle nordiske lande,
Onsdag d. 10.-søndag d. 14 januar 2018

Kurset afholdes på Hanaholmen i Finland (nordisk kursuscenter uden for Helsingfors). Kurset afholdes med støtte fra Nordisk Ministerråd og De Nordiske Perler.
 
Nordiske sprogpiloter er en uddannelse/et kursustilbud, som har eksisteret siden 2007. Programmet er løbende blevet udviklet af en tværnodisk faggruppe bestående af grundskolelærere og læreruddannere.
En sprogpilot er:
  • en praktiklærer/øvelsesskolelærer, der har fokus på nabosprog og inddrager nabosprogsdimensionen i undervisningen i grundskolen
  • en ressourceperson, der kan hjælpe kolleger med at tilrettelægge nabosprogsundervisning og give gode råd om materialer og metoder
  • en praktikvejleder, der kan bidrage til, at nabosprogsdimensionen får en plads i de lærerstuderendes praktik

Målgruppe: Grundskolelærere i Norden med undervisning i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog på grundskoleniveau

Mål med kurserne/uddannelsen:
Målet med kurserne er, at deltagerne får indsigt i nordiske sprog som nabo- og fremmedsprog og får udviklet en didaktik og metodik til at inddrage det nordiske stof funktionelt i undervisningen i grundskolen – både i modersmålsundervisningen, i undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog og i andre fag.

Indhold i kurserne:
Kursusprogrammet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg om nabosprog/nordiske sprog, nordisk litteratur, nabosprogsdidaktik og arbejde og erfaringsudveksling i tværnationale grupper. I programmet vil der desuden indgå kulturelle arrangementer.
Programmet for kurset er under udarbejdelse og vil kunne findes på projektets hjemmeside www.sprogpiloter.org

Hvad koster det:
Kursus og ophold er gratis. Deltagerne skal dog selv betale rejse.

Ansøgningsprocedure:
Vedlagte ansøgningsskema udfyldes og mailes til leder af Nordiske Sprogpiloter:
Lis Madsen lima@ucc.dk, tlf. +45 41897671
Ansøgningsfrist 1.12.2017. Ansøgerne får dog løbende besked om optagelse på kurset, så flybilletterne kan bestilles i god tid. Der er forhåndsreserveret pladser til alle nordiske lande. Ved fristens udløb omfordeles pladserne til lande med ansøgere på venteliste.
Ansøgningsskema:
Navn

Ansættelsessted

By

Hvilke klassetrin underviser du på?

e-mailadresse

Hvornår blev du udannet

Andet

sprogpiloter3.PNG

Forfattermøde og samtalesalon

Ordskælv og Nordisk Sprogfest præsenterer
Forfattermøde og samtalesalon om ulighed

PROGRAM
Tid 18. september 2017, kl. 13-15.
Sted Remisen på Godsbanen

13.00                   Velkommen
                             Zainab Nasrati, næstformand af Ordskælv, byder velkommen.

13.10                   Forfatteroplæsninger
Mød Charlotta Rós Sigmundsdóttir (IS), Signe Tue Christensen (DK), og Hanna Liljendahl Juhl, der er tre af de unge forfattere bag bogudgivelsen ”I morgen er aldrig en ny dag”, og hør dem læse op af deres værker.

13.40                   Samtalesalon om ULIGHED
Hvornår har du sidst oplevet fattigdom i dit eget liv? Hvad er ulighed for dig? Hvornår føler du dig rig? Din samtalesalonvært giver dig små skub og samtaleøvelser, som får dig til at falde i snak med andre om nogle af livets store spørgsmål. Der er ingen rigtige svar - bare nysgerrigheden efter at høre, hvordan andre lever og reflektere over ulighed ud fra eget og andres perspektiv.

14.20                   Forfatterpanel
De unge forfattere og projektleder Sunna Dís Másdóttír går i dialog med hinanden og med jer. Hvad er fattigdom og ulighed? Hvorfor er det vigtigt at tale om det? Hvordan er det at udgive sin egen historie? Spørg løs!

14.55                   Tak
Zainab Nasrati, næstformand af Ordskælv, takker for i dag.
TILMELDING
Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding, da der er et fast antal pladser. Pladserne uddeles efter først-til-mølle-princippet. Send følgende oplysninger til sprogfest@fnfnorden.org:

Navn                    Arbejdsplads        Titel                      Antal tilmeldinger                            Mobil                   Mail
Macintosh HD:Users:sierckeline:Desktop:I morgen er aldrig en ny dag:ordskaelv.jpg
KORT OM BOGUDGIVELSEN OG FORFATTERNE
I morgen er aldrig en ny dag er Ordskælvs seneste bogudgivelse. Med mod, hjerteblod og ærlighed inviterer 24 unge, debuterende forfattere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland og Færøerne os ind i deres liv. Kom ind. Sov en søvnløs nat på et herberg i Helsinki med Jesse. Lev side om side med Signe på børnehjem i Danmark. Sæt dig på en stol i et norsk klasselokale og lyv om din sommerferie som Kamilla. Oplev flugten fra krig i Syrien til Brønderslev i Nordjylland med Mohammad. Spil bingo i Sverige med Jennie og hendes mor eller læg en slagplan for, hvordan du får venner med Alexandra i Reykjavik.

Alle de unge forfattere har det tilfælles, at de har levet dag efter dag i fattigdom i Norden. Det er afsættet for bogens rigdom af personlige fortællinger, der sætter kød og blod på statistikkerne med de unges egne ord.


Macintosh HD:Users:sierckeline:Desktop:ordskælv-01 kopi.png
Ordskælv er et skriveværksted og non-profit forlag, der sætter menneskers egne fortællinger i centrum.Artikel om at være sprogpilot!

Hvad betyder det at være sprogpilot? Hvad får man ud af det? Hvem er det for? Hvordan arbejder man med nabosprogsundervisning i praksis? ...og meget mere!
Læs artiklen om lærer John Renneberg fra Roskilde og gymnasielærer Claus Skovbjerg fra København:  "Den bedste invistering i mine 10 år som lærer"


Tillykke til nyt hold Sprogpiloter på gymnasieniveau

Hold GYM2 (Gymnasieniveau)

Tillykke - Grattis - Gratulerer - Til hamingju - Til lukku 


1.-5. april 2017 var der kursus på Schäffergårdeni København, hvor nye sprogpiloter blev uddannet.
 
  
Nordpiloterne 2017 - fra 4. klasse og op


Så har Tina igen fået midler til Nordpiloterne – Nordensdage-konceptet for sprogpiloter.

Vi inviterer derfor alle sprogpiloter til at melde sig til Nordpiloterne – et digitalt samarbejde 3 dage med klasser fra hele Norden. Dagene forberedes på et seminar i Roskilde d. 12.-14. marts, hvor programmet for dagene forberedes. Det er gratis at deltage i forberedelsesdagene, man skal dog selv betale for transporten.

Interesserede kan skrive til Tina Møller tinamoller@gmail.com eller Lis Madsen lima@ucc.dk

Vi håber, at der er mange, der melder sig.

Mh Tina og Lis

Ny hjemmeside: Norden-online

Projekterne Nordens Dage, Nordpiloterne og Nordlinjen har fået ny fælles hjemmeside.
 
 


Indtryk fra konference 2016

  
Igen i år var Sprogpiloterne og Nordspråk værter ved en konference med fokus på forskning om og praksis i ”det nordiske klasserum”. Det er 5. gang, vi afslutter årets nordiske aktiviteter med en konference om nabosprogsundervisning.
Konferencen bød på spændende forelæsninger og præsentationer af sprogpiloternes arbejde i klasserummet.
Næste års ”Nordiske Klasserum” afholdes 24. november 2017 på Nordatlantes Brygge. På gensyn.