Program for gynmasielærerkursus

Sprogpilotkursus for gymnasielærere, d. 1.-5. april 2016 på Schæffergården, Jægersborg Allé 156, 2820 Gentofte http://www.schaeffergaarden.dk/

Kursusprogram

Lørdag den 1.4.
12.00 – 13.00: Ankomst og lunch
13.00 – 13.30: Velkomst og introduktion v. Lis Madsen (leder af Nordiske Sprogpiloter) og Ivar Lærkesen (kursusleder)
13.30 – 14.30: Kulturel og sproglig forforståelse
Møde i tværnationale grupper, præsentation og øvelse
14.30 – 16.30: Nabosprogsdidaktikkens hvad, hvorfor og hvordan. Hvad er det særlige ved undervisning i nordiske sprog og nordisk kultur?  v. Lis Madsen
15.30: Kaffepause
16.30 – 18.00: Workshop om nabosprogsdidaktik og nordisk samarbejde v. Lis Madsen
18.30 – 20.00: Middag
20.00 – 22.00: Forfatterbesøg eller filmvisning

Søndag den 2.4.
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 11.00: Nordiske og skandinaviske språk i fortid og nåtid. Språksituationen i vårt senmoderna Norden.  Inkl. spørgsmål og samtale, v. Jan-Ola Östman (FI), professor, Helsingfors Universitet
 Flerspråkighet och mångkulturalitet är i dag karakteristiska egenskaper hos allt fler språkgemenskaper i Norden - såväl i vardagen, i företagsverksamhet som i det akademiska livet. Jag vill konkret diskutera vilka alternativ vi har till att engelskan ska bli helt dominerande i alla domäner? Kan vi t.ex. arbeta med engelskan som en resurs snarare än mot den, t.ex. genom att föreslå och arbeta för strategier som stödjer parallellspråkighet och receptiv fler- eller mångspråkighet; bör (de skandinaviska) standardspråkens och normernas roll stärkas eller omvärderas; vilken roll kommer regionala dialekter/varieteter att ha om de lokala förlorar sin maktposition; påverkar nyanlända språk(gemenskaper) den nordiska språkgemenskapen endast negativt?

10.00: Formiddagskaffe
11.00 – 12.30: Workshop om sproglig transparens v. Lis Madsen
12.30 – 14.00: Lunch
14.00-16.00: Ei språkreise i tid og rom. Språk i Norden, nordiske språk, skandinaviske språk og skandinavisk språkforståelse. v. Arne Torp, pensioneret professor, Oslo
16.00-16.15: Kaffe
16.15-18.15: Genveje til at åbne de nordiske sprogører. På baggrund af formiddagens forelæsning og øvelser arbejder vi på gruppebasis med to opgaver:
1. Ud fra en kontrastiv sprogbeskrivelse at forenkle vanskelighederne ved at forstå hinandens sprog
2. At formulere gode argumenter for at undervise i nabosprog
v. Ivar Lærkesen
18.30-20.30: Middag
20.30-22.00: Nordiske fortællinger i teori og praksis, v. Annemarie Krarup, lektor og professionel fortæller

Mandag den 3.4.
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00-11.00: Man skal bare kaste sig ud i det… – om nabosprogsforståelse i praksis.
Oplæg om den nyligt udkomne rapport Man skal bare kaste sig ud i det – en interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis.
Rapporten kan downloades her: http://sprogkoordinationen.org/media/1337/man-skal-bare-kaste-sig-ud-i-det.pdf v. Eva Theilgaard Brink
11.00-12.00: Nabosprogsforståelse i praksis i klasserummet, drøftelse i grupper
12.00 – 13.30: Lunch og mulighed for gåtur
13.30 – 16.00:  Hvordan bruke SKAM i språkundervisningen? Oplæg og workshop om SKAM, v. Maja Skanding, Oslo
Ca. 15.00: indlagt kaffepause
16.30-18.00: Nordisk Sprogkoordination http://sprogkoordinationen.org/
og Norden i Skolen https://nordeniskolen.org/da
v. Anna Enemark og Thomas Henriksen
18.00-20.00: Middag
20.00-22.30:  Nordisk litteraturstafet – aftenworkshop v. Ivar Lærkesen
Hver deltager medbringer og præsenterer en tekst (romanuddrag, novelle, dramatekst, digt…), som I har gode erfaringer med at anvende i undervisningen. I vælger hver en tekst/ et udsnit, som vil kunne bruges til en fælles nordisk antologi for kursusdeltagerne (medbring gerne teksten i kopi til alle deltagere).

Tirsdag den 4.4.
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 11.00:  Didaktiske udfordringer i de litteraturtyper, der ser ud til at vinde frem over det meste af Norden i øjeblikket v. Erik Skyum Nielsen, lektor ved Københavns Universitet
10.00: Formiddagskaffe
11.00-12.30: Diskussion i tværnationale grupper om undervisning i nordiske tekster på originalsproget.
12.30-13.30: Lunch
Eftermiddag: Japanomania i Norden 1875-1918 http://www.smk.dk/en/visit-the-museum/exhibitions/japanomania, udflugt til Statens museum for Kunst med guide (evt. efterfulgt at tid på egen hånd)
19.00 - : Festmiddag og nordisk aften.
Medbring gerne ideer mv. til underholdning. Deltagerlandene forbereder indslag til fælles underholdning. 


Onsdag den 5.4.
8.00 – 9.00: Morgenmad
9.00 – 11.00: Det nordiske i mange afskygninger. V. Ivar Lærkesen
Deltagerne medbringer hver en sammensat tekst, som skal sige noget om nordiske identiteter (medbringes bedst i elektronisk form). Teksterne vil åbne for en diskussion af det nordiske i mange afskygninger. Samtidig åbner emnet for arbejde med journalistik, reklame og retorik i nabosprogsundervisningen. Arbejdet former sig som gruppebaserede øvelser og samtale i plenum. 
11.00 – 12.00: Evaluering og opsamling. Herunder: Er vores billede af hinanden ændret i løbet af kurset?
12.00 – 13.00: Lunch og afrejse. 


Kursus for gymnasielærere 2017

NB: KURSET ER NU FYLDT - skriv for at komme på venteliste!

Uddannelse til Sprogpilot i 2017 - endnu ledige pladser!!

1.-5. april afholdes sprogpilotkursus for gymnasielærere fra hele Norden.

Nordiske Sprogpiloter er et projekt, der blev etableret i 2007. Formålet med projektet er at styrke nabosprogsforståelsen i Norden gennem efteruddannelse af lærere, der underviser i nordiske sprog som modersmål eller fremmedsprog.
Uddannelsen til nordisk sprogpilot er et intensivt kursus på 4 døgn, hvor omdrejningspunktet er didaktisk. Hvad, hvorfor og hvordan undervise i nordiske sprog og nordisk kultur. Uddannelsen er målrettet undervisere i nordiske sprog fra alle nordiske lande. Kurset har fokus undervisning i nabosprog og nordiske sprog som fremmedsprog. Nabosprogsdidaktik vil være omdrejningspunktet for oplæg og arbejdet under kurset. Kursussproget vil være dansk, norsk og svensk. 

Kurset starter med lunch lørdag d. 1. april og slutter med lunch onsdag d. 5. april.
Kursussted: Schæffergården i Jægersborg tæt på København.

Det er gratis at deltage. Kurset finansieres af Nordisk Ministerråd og opholdet støttes med bidrag fra De Nordiske Perler (de nordiske kursusgårde). Det eneste, man selv skal betale, er transport til kursusstedet og evt. transport i forbindelse med en udflugt il København.

Tilmeldingsfrist  Ved tilmelding vil vi bede dig oplyse, hvilken skole du arbejder på, og hvor skolen ligger (navn på by).


Tilmelding sendes til leder af Nordiske Sprogpiloter, Lis Madsen lima@ucc.dk
Evt. spørgsmål kan rettes til Lis Madsen.

Nordpiloterne 2017 - fra 4. klasse og op


Så har Tina igen fået midler til Nordpiloterne – Nordensdage-konceptet for sprogpiloter.

Vi inviterer derfor alle sprogpiloter til at melde sig til Nordpiloterne – et digitalt samarbejde 3 dage med klasser fra hele Norden. Dagene forberedes på et seminar i Roskilde d. 12.-14. marts, hvor programmet for dagene forberedes. Det er gratis at deltage i forberedelsesdagene, man skal dog selv betale for transporten.

Interesserede kan skrive til Tina Møller tinamoller@gmail.com eller Lis Madsen lima@ucc.dk

Vi håber, at der er mange, der melder sig.

Mh Tina og Lis

Uddannelse til Sprogpilot i 2017 for Gymnasielærere

1.-5. april afholdes sprogpilotkursus for gymnasielærere fra hele Norden.
Nordiske Sprogpiloter er et projekt, der blev etableret i 2007. Formålet med projektet er at styrke nabosprogsforståelsen i Norden gennem efteruddannelse af lærere, der underviser i nordiske sprog som modersmål eller fremmedsprog.
Uddannelsen til nordisk sprogpilot er et intensivt kursus på 4 døgn, hvor omdrejningspunktet er didaktisk. Hvad, hvorfor og hvordan undervise i nordiske sprog og nordisk kultur. Uddannelsen er målrettet undervisere i nordiske sprog fra alle nordiske lande. Kurset har fokus undervisning i nabosprog og nordiske sprog som fremmedsprog. Nabosprogsdidaktik vil være omdrejningspunktet for oplæg og arbejdet under kurset. Kursussproget vil være dansk, norsk og svensk. Program for kurset lægges på hjemmesiden www.nordiske sprogpiloter.org i løbet af januar.
Kurset starter med lunch lørdag d. 1. april og slutter med lunch onsdag d. 5. april.
Kursussted: Schæffergården i Jægersborg tæt på København.
Deltagerafgift: Det er gratis at deltage. Kurset finansieres af Nordisk Ministerråd og opholdet støttes med bidrag fra De Nordiske Perler (de nordiske kursusgårde). Det eneste, man selv skal betale, er transport til kursusstedet og evt. transport i forbindelse med en udflugt il København.
Tilmeldingsfrist 1. marts 2017. Ved tilmelding vil vi bede dig oplyse, hvilken skole du arbejder på, og hvor skolen ligger (navn på by).
Tilmelding sendes til leder af Nordiske Sprogpiloter, Lis Madsen lima@ucc.dk.
Evt. spørgsmål kan rettes til Lis Madsen.

Ny hjemmeside: Norden-online

Projekterne Nordens Dage, Nordpiloterne og Nordlinjen har fået ny fælles hjemmeside.
 
 


Indtryk fra konference 2016

  
Igen i år var Sprogpiloterne og Nordspråk værter ved en konference med fokus på forskning om og praksis i ”det nordiske klasserum”. Det er 5. gang, vi afslutter årets nordiske aktiviteter med en konference om nabosprogsundervisning.
Konferencen bød på spændende forelæsninger og præsentationer af sprogpiloternes arbejde i klasserummet.
Næste års ”Nordiske Klasserum” afholdes 24. november 2017 på Nordatlantes Brygge. På gensyn.

 

 

 

 

 

Ny gratis fagbogportal til nabosprogsundervisningen!

Atlantbib.org

Gratis bogportal åbner for brug i nabosprogsundervisningen. Siden er et skoleprojekt med deltagende skoler fra Norge, Sverige, Færøerne og Danmark, samt frivillige fra Island.
Siden udvikles mindst 1½ år frem, og nyt kommer løbende til.