KURSUS 2024! - søg allerede nu

NYHED - en tidlig julegave:
Vil du uddannes til sprogpilot på grundskoleområdet?
Så er der et nyt kursus i sigte. Kurset afholdes på et af de mest fantastiske kursussteder i Norden - Lysebu i Oslo fra d. 20.-24. november 2024!!!!
Nordiske sprogpiloter er et efteruddannelsestilbud til lærere i grundskolen, der underviser i nordiske sprog som modersmål eller fremmedsprog (dansk i Island, svensk i Finland mv....). Kurset giver kompetence til at inddrage nordiske sprog og kultur i undervisningen. Kurset har fokus på didaktikken, hvordan tilrettelægger man en funktionel undervisning i nordiske sprog og nordiske litteratur i sin undervisning på alle trin i grundskolen. Didaktikken er omdrejningspunktet, men der er også oplæg om nordiske sprog, nordisk litteratur og nordisk kultur. Læs mere om sprogpiloterne på www.sprogpiloter.org.
Det er gratis at deltage i kurset, der afholdes med støtte fra Nordisk Ministerråd og Fondet for dansk-norsk samarbejde. Deltagerne skal dog selv betale transport.
Send gerne din ansøgning allerede i dag.
Din ansøgning skal ud over navn, mailadresse og telefonnummer indeholde oplysning om, hvilket klassetrin du underviser på. Send ansøgning til Projektleder Lis Madsen på lmad@kp.dk

 Kursus for Nordiske Sprogpiloter – grundskolen d. 3.-7. november 2023 på Lyseby, Oslo


Fredag d. 3.11.

12.00-13.00: Ankomst, indkvartering og lunch

13.15-1500: Velkomst og introduktion til netværket Nordiske Sprogpiloter mv.

v. Lis Madsen, institutchef for Institut for Læreruddannelse, Købenehavns Professionshøjskole (og projektleder for Nordiske

Sprogpiloter)

Præsentationsøvelse i tværnordiske grupper

15.00-15.30: Kaffe

15.30-17.30: Nordiske nabosprog og nabosprogsdidaktik v. Lis Madsen

Undervisning med og i nordiske (nabo)sprog og nabokultur: Hvad, hvorfor og hvordan? Oplæg og didaktiske øvelser

18.30: Middag

20.00- 21.30: "Eventyrstreif" v. Fortæller Beathe Frostad: https://www.fortellerhuset.no/beathe


Lørdag d. 4.

8.00-9.00: Morgenmad

9.00-12.30: Interaktiv och lekande grannspråksundervisning v. Helena Berglund, M.A. i teaterpædagogik

12.30-14.00: Lunch og mulighed for gåtur

14:00-16:15: Nabospråksundervisning fra et grammatisk og pragmatisk perspektiv: likheter og ulikheter, muligheter og utfordringer. v. Pål Lundberg, Førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet

18.00-19.30: Middag

19.30-22.00: Litteraturaften, v. Marianne Flodgaard Schöttel, lærer og sprogpilot

Alle medbringer tekst på eget sprog (oversættelse til skandinavisk sprog) – teksterne skal være egnede til undervisning i

grundskolen (meget gerne nye tekster)


Søndag d. 5.

8.00-9.00: Morgenmad 9.00-10.30:

9.00-10.30: Del 1: Riksspråken och allt övrigt språkligt i Norden Del 2: Grannspråksdidaktik ur ett andraspråksperspektiv v. Yair Zapir, lektor i svenska, Fakulteten för lärarutbildning, Högskolan i Kristianstad

10.45- 12.30: Sproglig transparens - Nordiske sprog i undervisningen, metoder til undervisning i og med nordiske sprog. Oplæg og gruppeøvelser v. Lis Madsen

12.30-13.15: Lunch

13.15-17.30: Udflugt til Oslo – besøg på Edvard Munch-museet https://www.munchmuseet.no/

19:00-20.00: Middag


Mandag d. 6.

8.00-9.00: Morgenmad

9.00-12:00: Undersøkelse av skandinavisk barnelitteratur som utgangspunkt for didaktisk digitalt samarbeid i nabospråk, med vekt på lesere i alderen 6-16. DEL1, v. Ellen Birgitte Johnsrud, førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Noen nyere prisbelønte og populære barne- og ungdomsbøker fra de nordiske landene og forslag til didaktisk arbeid med disse. Inkl. gruppearbejde

12.00-14:00: Lunch og gåtur

14:00-17.00: Kreativ skrivning i et nabosprogsdidaktisk perspektiv v. Christina Lindh, Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, Fakulteten för Lärarutbildning, Kristianstad University

19.30: Festmiddag m. underholdning fra alle lande (medbring gerne sange mv. hjemmefra)


Tirsdag d. 7.11.

8.30-9.30: Morgenmad og tjek ud.

9.30-11.00: Forfatterbesøg, Ingeborg Arvola. Hun vil snakke om forfatterskapet sitt og lese for

oss. https://gutkind.dk/forfatter/ingeborg-arvola/

11.00- 11.15: Kaffepause

11.15-12.00: Evaluering etablering af kontakter v. Lis Madsen

12.00-13.00: Lunch og afrejse

Nyt kursus: Uddannelse af sprogpiloter 2023 rettet mod grundskolen

Tilmeldingsfrist 1.9.23

Hvis du har lyst til at styrke dine kompetencer til at arbejde med nabosprog eller nordiske sprog som fremmedsprog, uddanner vi nye sprogpiloter fra 3.-7. november 2023 på Lysebu i Oslo. Kurset har primært sigte på nordiske lærere, der underviser i et nordisk sprog som nabosprog eller fremmedsprog. Kurset har et nabosprogs-didaktisk sigte og har fokus på nordiske sprog, nordisk børne-, unge og voksenlitteratur og nordiske kultur- og samfundsforhold – men hele tiden set under en didaktisk vinket. Kurset vil være en blanding af oplæg og arbejde i tværnordiske grupper med udvikling af undervisning,

 

Program for kurset lægges på sprogpiloternes hjemmeside ultimo august, men hvis du er interesseret, kan du på hjemmesiden finde programmer for tidligere afholdte kurser.

Der har været afholdt sprogpilotkurser hvert år siden 2007 og bliver løbende videreudviklet. Fx spiller det digitale en langt større rolle i dag end tidligere. En vigtig pointe med kurserne er at etablere samarbejde mellem deltagerne på tværs af landene. Der findes efterhånden et stort netværk af nordiske sprogpiloter.

 

Det er gratis at deltage, men man skal selv sørge for rejsen til Lysebu.

Arrangørerne er Fondet for dansk-norsk samarbejde, og kurset er finansieret af Nordisk Ministerråd.

 

Hvis du er interesseret, så sendt en mail med oplysning om, hvor du er ansat, og hvilke klassetrin du underviser på til projektleder, Lis Madsen lmad@kp.dk

Så er konferencen for sprogpiloter i gang!


Dokumenter fra konferencen findes her:


Sprogpilotkonferencen for grundskolelærere foregik i år på Schäffergården i Danmark fra 24. - 26. september 2021.


Glædelig jul og godt nytår

 Glædelig jul og godt nytår ønskes alle fra Sprogpiloterne.

Vi håber på et 2021, hvor vi kan mødes igen til kurser og workshops i hele Norden.

Til da, så følg med på Sprogpiloternes facebookside:

https://www.facebook.com/nordiskesprogpiloter

og flet nogle nordiske julestjerner!

Det nordiske klasserum 2018

Nordspråk og Sprogpiloterne holder den årlige konference Der nordiske klasserum på Schæffergården. Her er samlet lærere fra grundskolen, gymnasiet og læreruddannelsen fra hele norden.
 

 

 


Artikel og nordisk litteratur og links

Adjunk Eva Theilgaard Brink fra Københavns Professionshøjskole har skrevet artiklen "Søg og du skal finde" / "Sök och du skal finna" samt lavet en udførlig link-liste over ressourcer og litteratur til nabosprogsundervisningen. Søg og find her:
 


Artikel om SKAM og de kongelige - med undervisningsmaterialer

Skamdinavismen får kongelig oppmerksomhet

Det norske kronprinsparet har lenge hatt ungdom på sin dagsorden. Nå vil de vise prins William og hertuginne Kate hvordan tv-serien SKAM brukes i skolen og samtidig setter Norden på timeplanen. Skoler i Norden som ønsker det har nå tilgang på gratis undervisningsopplegg med filmklipp.....
Læs mere: