Program for konferencen ”Det nordiske klasserum"

Program for konferencen ”Det nordiske klasserum d. 24.11. 2017 kl. 8.30- 16.00
Sted: Schæffergården. Jægerborg Allé 166, 2820 Gentofte.
  

8.30-9.00: Ankomst og kaffe
9.00-9.15: Åbning af konferencen v. Lis Madsen, uddannelseschef for Læreruddannelsen UCC
9.15-10.15: Nordisk børne- og ungdomslitteratur anno 2017
Overblik over de 12 nominerede titler til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og en række nedslag i udvalgte titler. Ved lektor, cand.mag. Marianne Eskebæk. Medlem af bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og freelancekritiker ved Dagbladet Information.

10.15-10.30: www.atlantbib.org  ved Stefan Hardonk Nielsen
Lærer/ skolebibliotekar på Vonsild Skole, webredaktør for sprogpiloterne og ansvarlig for Atlantbib-projektet.


10.30-11.30: Man skal bare kaste sig ud i det…-om nabosprogsforståelse i praksis.
Oplæg om den nyligt udkomne rapport “Man skal bare kaste sig ud i det - en interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis.
Rapporten kan downloades her:
v. adjunk Eva Theilgaard Brink

11.30-12.30: Språklige røtter eller vokstermiljø - hva er viktigst? ved Arne Torp
Professor emeritus, tidligere ansat ved Universitetet i Oslo.


12.20-13.30: Lunch


13.30-14.30: Koncert for børn: “Nordiske nøj det er for børn” v. Lone Wernblad.

14.30-14.45: Kaffe

14.45-15.45: Præsentationer ved stationer:
-Kisa Øhrgaard Larsen og Sarah Haug Rasch og Kira: Undervisningsmateriale til nabosprogsundervisningen på mellemtrinnet og udskolingen
-Rebekka Wiloch Skaare: Norden i skolen - nye undervisningsoplæg fra 1.11.2017
-Halldóra Wernblad: Nordisk sangskriverworkshop
-Marit Lund:

15.45: Orientering om NordPlus-muligheder v. Birthe Lien, Nordisk Sprogkoordination


16.00: Opsamling og afslutning på konferencen

NYT: Sprogpilotkursus i Helsinki

Sprogpilotkursus målrettet grundskolelærere fra alle nordiske lande,
Onsdag d. 10.-søndag d. 14 januar 2018

Kurset afholdes på Hanaholmen i Finland (nordisk kursuscenter uden for Helsingfors). Kurset afholdes med støtte fra Nordisk Ministerråd og De Nordiske Perler.
 
Nordiske sprogpiloter er en uddannelse/et kursustilbud, som har eksisteret siden 2007. Programmet er løbende blevet udviklet af en tværnodisk faggruppe bestående af grundskolelærere og læreruddannere.
En sprogpilot er:
  • en praktiklærer/øvelsesskolelærer, der har fokus på nabosprog og inddrager nabosprogsdimensionen i undervisningen i grundskolen
  • en ressourceperson, der kan hjælpe kolleger med at tilrettelægge nabosprogsundervisning og give gode råd om materialer og metoder
  • en praktikvejleder, der kan bidrage til, at nabosprogsdimensionen får en plads i de lærerstuderendes praktik

Målgruppe: Grundskolelærere i Norden med undervisning i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog på grundskoleniveau

Mål med kurserne/uddannelsen:
Målet med kurserne er, at deltagerne får indsigt i nordiske sprog som nabo- og fremmedsprog og får udviklet en didaktik og metodik til at inddrage det nordiske stof funktionelt i undervisningen i grundskolen – både i modersmålsundervisningen, i undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog og i andre fag.

Indhold i kurserne:
Kursusprogrammet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg om nabosprog/nordiske sprog, nordisk litteratur, nabosprogsdidaktik og arbejde og erfaringsudveksling i tværnationale grupper. I programmet vil der desuden indgå kulturelle arrangementer.
Programmet for kurset er under udarbejdelse og vil kunne findes på projektets hjemmeside www.sprogpiloter.org

Hvad koster det:
Kursus og ophold er gratis. Deltagerne skal dog selv betale rejse.

Ansøgningsprocedure:
Vedlagte ansøgningsskema udfyldes og mailes til leder af Nordiske Sprogpiloter:
Lis Madsen lima@ucc.dk, tlf. +45 41897671
Ansøgningsfrist 1.12.2017. Ansøgerne får dog løbende besked om optagelse på kurset, så flybilletterne kan bestilles i god tid. Der er forhåndsreserveret pladser til alle nordiske lande. Ved fristens udløb omfordeles pladserne til lande med ansøgere på venteliste.
Ansøgningsskema:
Navn

Ansættelsessted

By

Hvilke klassetrin underviser du på?

e-mailadresse

Hvornår blev du udannet

Andet

sprogpiloter3.PNG

Artikel om at være sprogpilot!

Hvad betyder det at være sprogpilot? Hvad får man ud af det? Hvem er det for? Hvordan arbejder man med nabosprogsundervisning i praksis? ...og meget mere!
Læs artiklen om lærer John Renneberg fra Roskilde og gymnasielærer Claus Skovbjerg fra København:  "Den bedste invistering i mine 10 år som lærer"


Tillykke til nyt hold Sprogpiloter på gymnasieniveau

Hold GYM2 (Gymnasieniveau)

Tillykke - Grattis - Gratulerer - Til hamingju - Til lukku 


1.-5. april 2017 var der kursus på Schäffergårdeni København, hvor nye sprogpiloter blev uddannet.
 
  
Ny hjemmeside: Norden-online

Projekterne Nordens Dage, Nordpiloterne og Nordlinjen har fået ny fælles hjemmeside.
 
 


Indtryk fra konference 2016

  
Igen i år var Sprogpiloterne og Nordspråk værter ved en konference med fokus på forskning om og praksis i ”det nordiske klasserum”. Det er 5. gang, vi afslutter årets nordiske aktiviteter med en konference om nabosprogsundervisning.
Konferencen bød på spændende forelæsninger og præsentationer af sprogpiloternes arbejde i klasserummet.
Næste års ”Nordiske Klasserum” afholdes 24. november 2017 på Nordatlantes Brygge. På gensyn.