Ny gratis fagbogportal til nabosprogsundervisningen!

Atlantbib.org

Gratis bogportal åbner for brug i nabosprogsundervisningen. Siden er et skoleprojekt med deltagende skoler fra Norge, Sverige, Færøerne og Danmark, samt frivillige fra Island.
Siden udvikles mindst 1½ år frem, og nyt kommer løbende til.


Konference for Sprogpiloter 2016

ALLE sprogpiloter inviteres til konference på Lysebu, Oslo d. 22.-24. april, 2016
Opholdet er gratis - transport betales af deltagerne.
Programmet kommer snarets!
Tilmelding sker til Lis Madsen lima@ucc.dk

Der er reserveret 60 pladser til uddannede sprogpiloter. Tilmelding til lima@ucc.dk – tilmelding hurtigst muligt. Alle uddannede sprogpiloter (både grundskole- og gymnasiepiloter) inviteres hermed til netværkskonference på Lysebu. Umiddelbart efter tilmelding vil I få besked på, om I har fået tildelt en plads (pladserne tildeles løbende, når der er registreret 60, lukkes der for tilmelding).

Formålet med konferencen er dels at understøtte og udvikle eksisterende sprogpilotnetværk og at etablere kontakt på tværs af de 10 netværksgrupper, dels at udvikle undervisning i nabosprog og præsentere erfaringer fra undervisning og projekter.

Konferenceprogrammet vil primært bestå af workshops og præsentationer af projekter og materialer
udviklet af sprogpiloter. I kan dels melde sig til at stå for en lidt længere workshop, dels til en kort
præsentation af et projekt, undervisningsmateriale eller lign. Det er vigtigt, at I melder tilbage, om I har noget at bidrage med. Tanken er, at vi skal videndele og drøfte de erfaringer, vi har gjort os siden sidste konference. Ud overe projektpræsentationer og workshops vil der være 1-2 plenumforelæsninger.

Da programmet gerne skal ligge klar ultimo januar, vil jeg bede jer om hurtigt at melde tilbage, om I:
 Vil står for workshop (1-1½ time) eller kortere præsentation (15-20 min.)
 Hvilken målgruppe I har arbejdet med: Indskolingsklasser, mellemtrin, udskoling, gymnasieelever  (videregående elever) –eller om præsentationen/workshoppen er mere tværgående.
Det er gratis at deltage på konferencen, men I må selv betale transport. Lysebu ligger i Oslo. Programmet forventes at være klart til hjemmesiden omkring 1.2.16


Indtryk fra Sprogpilotkursus 9 - nov. 2015

Sprogpilotkursus for grundskolelærere 
12. - 16. nov. 2015
Voksenåsen, Oslo, Norge
#mysteryskypenordic
 
Nordisk litteraturaften på Voksenåsen!
Rødhætte og ulven - en uropførelseJeg heter det jag hedder!

"Jeg heter det jag hedder" er nabosprog med teaterøvelser som metode. 
Læs hele bogen om projektet med øvelser her: