Kursus for Nordiske Sprogpiloter – grundskolen d. 3.-7. november 2023 på Lyseby, Oslo


Fredag d. 3.11.

12.00-13.00: Ankomst, indkvartering og lunch

13.15-1500: Velkomst og introduktion til netværket Nordiske Sprogpiloter mv.

v. Lis Madsen, institutchef for Institut for Læreruddannelse, Købenehavns Professionshøjskole (og projektleder for Nordiske

Sprogpiloter)

Præsentationsøvelse i tværnordiske grupper

15.00-15.30: Kaffe

15.30-17.30: Nordiske nabosprog og nabosprogsdidaktik v. Lis Madsen

Undervisning med og i nordiske (nabo)sprog og nabokultur: Hvad, hvorfor og hvordan? Oplæg og didaktiske øvelser

18.30: Middag

20.00- 21.30: "Eventyrstreif" v. Fortæller Beathe Frostad: https://www.fortellerhuset.no/beathe


Lørdag d. 4.

8.00-9.00: Morgenmad

9.00-12.30: Interaktiv och lekande grannspråksundervisning v. Helena Berglund, M.A. i teaterpædagogik

12.30-14.00: Lunch og mulighed for gåtur

14:00-16:15: Nabospråksundervisning fra et grammatisk og pragmatisk perspektiv: likheter og ulikheter, muligheter og utfordringer. v. Pål Lundberg, Førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet

18.00-19.30: Middag

19.30-22.00: Litteraturaften, v. Marianne Flodgaard Schöttel, lærer og sprogpilot

Alle medbringer tekst på eget sprog (oversættelse til skandinavisk sprog) – teksterne skal være egnede til undervisning i

grundskolen (meget gerne nye tekster)


Søndag d. 5.

8.00-9.00: Morgenmad 9.00-10.30:

9.00-10.30: Del 1: Riksspråken och allt övrigt språkligt i Norden Del 2: Grannspråksdidaktik ur ett andraspråksperspektiv v. Yair Zapir, lektor i svenska, Fakulteten för lärarutbildning, Högskolan i Kristianstad

10.45- 12.30: Sproglig transparens - Nordiske sprog i undervisningen, metoder til undervisning i og med nordiske sprog. Oplæg og gruppeøvelser v. Lis Madsen

12.30-13.15: Lunch

13.15-17.30: Udflugt til Oslo – besøg på Edvard Munch-museet https://www.munchmuseet.no/

19:00-20.00: Middag


Mandag d. 6.

8.00-9.00: Morgenmad

9.00-12:00: Undersøkelse av skandinavisk barnelitteratur som utgangspunkt for didaktisk digitalt samarbeid i nabospråk, med vekt på lesere i alderen 6-16. DEL1, v. Ellen Birgitte Johnsrud, førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. Noen nyere prisbelønte og populære barne- og ungdomsbøker fra de nordiske landene og forslag til didaktisk arbeid med disse. Inkl. gruppearbejde

12.00-14:00: Lunch og gåtur

14:00-17.00: Kreativ skrivning i et nabosprogsdidaktisk perspektiv v. Christina Lindh, Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning, Fakulteten för Lärarutbildning, Kristianstad University

19.30: Festmiddag m. underholdning fra alle lande (medbring gerne sange mv. hjemmefra)


Tirsdag d. 7.11.

8.30-9.30: Morgenmad og tjek ud.

9.30-11.00: Forfatterbesøg, Ingeborg Arvola. Hun vil snakke om forfatterskapet sitt og lese for

oss. https://gutkind.dk/forfatter/ingeborg-arvola/

11.00- 11.15: Kaffepause

11.15-12.00: Evaluering etablering af kontakter v. Lis Madsen

12.00-13.00: Lunch og afrejse