Nyt kursus: Uddannelse af sprogpiloter 2023 rettet mod grundskolen

Tilmeldingsfrist 1.9.23

Hvis du har lyst til at styrke dine kompetencer til at arbejde med nabosprog eller nordiske sprog som fremmedsprog, uddanner vi nye sprogpiloter fra 3.-7. november 2023 på Lysebu i Oslo. Kurset har primært sigte på nordiske lærere, der underviser i et nordisk sprog som nabosprog eller fremmedsprog. Kurset har et nabosprogs-didaktisk sigte og har fokus på nordiske sprog, nordisk børne-, unge og voksenlitteratur og nordiske kultur- og samfundsforhold – men hele tiden set under en didaktisk vinket. Kurset vil være en blanding af oplæg og arbejde i tværnordiske grupper med udvikling af undervisning,

 

Program for kurset lægges på sprogpiloternes hjemmeside ultimo august, men hvis du er interesseret, kan du på hjemmesiden finde programmer for tidligere afholdte kurser.

Der har været afholdt sprogpilotkurser hvert år siden 2007 og bliver løbende videreudviklet. Fx spiller det digitale en langt større rolle i dag end tidligere. En vigtig pointe med kurserne er at etablere samarbejde mellem deltagerne på tværs af landene. Der findes efterhånden et stort netværk af nordiske sprogpiloter.

 

Det er gratis at deltage, men man skal selv sørge for rejsen til Lysebu.

Arrangørerne er Fondet for dansk-norsk samarbejde, og kurset er finansieret af Nordisk Ministerråd.

 

Hvis du er interesseret, så sendt en mail med oplysning om, hvor du er ansat, og hvilke klassetrin du underviser på til projektleder, Lis Madsen lmad@kp.dk