Jeg heter det jag hedder!

"Jeg heter det jag hedder" er nabosprog med teaterøvelser som metode. 
Læs hele bogen om projektet med øvelser her: