Kursus for gymnasielærere 23. - 26. sep. 2021

 

23.- 26. september arrangerer Fondet for dansk-norsk samarbeid språkpilotkurs for gymnasie/videregåendelærere for fjerde gang.

Språkpilotkurset er et etterutdanningskurs for morsmålslærere i nordisk språk, kultur og samfunn. Målet med kurset er å styrke faglig kompetanse innenfor nabsospråksdidaktikk, nordisk språk og språkhistorie, nordisk litteratur og samfunn, og at kursdeltakerne skal bli en ressurs innen og ambassadør for nabolandskunnskap på sin skole. Kurset er for lærere fra alle de nordiske landene og språkområdene som underviser i skandinavisk som morsmål eller fremmedspråk. Utover dette er det ingen krav.
DIGITALT KURS
Grunnet Covid19 blir kurset digitalt også i 2021. Kurset vil foregå på plattformen Howspace.
Alle deltakere får tilgang til det virtuelle klasserommet en uke før kursstart. Her finner man alt av undervisning, diskusjoner, nyheter, gruppeoppgaver og materiale.
KURSET INKLUDERER:
- Seks unike liveforelesninger med spennende forelesere
- Møter med kollegaer fra alle de nordiske landene og språkområdene
- Tre sosiale sosiale/nettverksarrangementer (quiz, kulturstafett og en overraskelse)
- Gruppearbeid og erfaringsdeling
- Tilgang til unikt undervisningsmateriale og stoff som lages spesielt for kurset.
Forelesningene vil bli lagt ut på Howspace etterfølgende, men for å få best mulig synergi, samtale og gruppeaktivitet under forelesningene, oppfordrer vi alle som har muligheten til å være med live, om å delta. Det vil også være en del gruppearbeid under og mellom forelesningene, og det vil derfor være en stor fordel å være til stede for å få mest mulig utbytte av kurset.
PÅMELDING
Det er 25 plasser på kurset, og det er gratis å delta da kurset er støttet av Nordisk ministerråd.
Påmeldingen er bindende.
SPRÅKPILOTKONFERANSE
Alle som er med på språkpilotkurset i 2021 får automatisk plass på konferansen i 2021, som skal foregå fysisk på Schæffergården.
Mer info om konferansen kommer på Fondets nettsider.
Spørsmål kan sendes til post@dansk-norsk.no