NYHED! Bliv uddannet sprogpilot på 5 dage!

FÅ LEDIGE PLADSER! 

Uddannelse af 25 nye nordiske sprogpiloter

Kursustilbud til nordiske grundskolelærere, Hanaholmen (Helsingfors) d. 3.-7.11. 2021

Hvem kan søge:

Grundskolelærere fra et nordisk land, der underviser i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog, og som gerne samtidigt fungerer som praktikvejleder/praktiklærer/øvelsesskolelærer for lærerstuderende. I udvælgelsen af deltagere tages der dels hensyn til ansøgernes faglige kvalifikationer og erfaringer som lærer, dels til en jævn fordeling mellem ansøgere fra alle nordiske lande.

 

Læs mere og hent ansøgningsskema her: (ansøgningsfrist 10.10.21)

https://docs.google.com/document/d/1V6QFnFS5HtSS0qP9exAhTXB75bVkpUP3UneFYK4-j0c/edit?usp=sharing

Så er konferencen for sprogpiloter i gang!


Dokumenter fra konferencen findes her:


Sprogpilotkonferencen for grundskolelærere foregik i år på Schäffergården i Danmark fra 24. - 26. september 2021.


Kursus for gymnasielærere 23. - 26. sep. 2021

 

23.- 26. september arrangerer Fondet for dansk-norsk samarbeid språkpilotkurs for gymnasie/videregåendelærere for fjerde gang.

Språkpilotkurset er et etterutdanningskurs for morsmålslærere i nordisk språk, kultur og samfunn. Målet med kurset er å styrke faglig kompetanse innenfor nabsospråksdidaktikk, nordisk språk og språkhistorie, nordisk litteratur og samfunn, og at kursdeltakerne skal bli en ressurs innen og ambassadør for nabolandskunnskap på sin skole. Kurset er for lærere fra alle de nordiske landene og språkområdene som underviser i skandinavisk som morsmål eller fremmedspråk. Utover dette er det ingen krav.
DIGITALT KURS
Grunnet Covid19 blir kurset digitalt også i 2021. Kurset vil foregå på plattformen Howspace.
Alle deltakere får tilgang til det virtuelle klasserommet en uke før kursstart. Her finner man alt av undervisning, diskusjoner, nyheter, gruppeoppgaver og materiale.
KURSET INKLUDERER:
- Seks unike liveforelesninger med spennende forelesere
- Møter med kollegaer fra alle de nordiske landene og språkområdene
- Tre sosiale sosiale/nettverksarrangementer (quiz, kulturstafett og en overraskelse)
- Gruppearbeid og erfaringsdeling
- Tilgang til unikt undervisningsmateriale og stoff som lages spesielt for kurset.
Forelesningene vil bli lagt ut på Howspace etterfølgende, men for å få best mulig synergi, samtale og gruppeaktivitet under forelesningene, oppfordrer vi alle som har muligheten til å være med live, om å delta. Det vil også være en del gruppearbeid under og mellom forelesningene, og det vil derfor være en stor fordel å være til stede for å få mest mulig utbytte av kurset.
PÅMELDING
Det er 25 plasser på kurset, og det er gratis å delta da kurset er støttet av Nordisk ministerråd.
Påmeldingen er bindende.
SPRÅKPILOTKONFERANSE
Alle som er med på språkpilotkurset i 2021 får automatisk plass på konferansen i 2021, som skal foregå fysisk på Schæffergården.
Mer info om konferansen kommer på Fondets nettsider.
Spørsmål kan sendes til post@dansk-norsk.no

Glædelig jul og godt nytår

 Glædelig jul og godt nytår ønskes alle fra Sprogpiloterne.

Vi håber på et 2021, hvor vi kan mødes igen til kurser og workshops i hele Norden.

Til da, så følg med på Sprogpiloternes facebookside:

https://www.facebook.com/nordiskesprogpiloter

og flet nogle nordiske julestjerner!

Det nordiske klasserum 2018

Nordspråk og Sprogpiloterne holder den årlige konference Der nordiske klasserum på Schæffergården. Her er samlet lærere fra grundskolen, gymnasiet og læreruddannelsen fra hele norden.
 

 

 


Artikel og nordisk litteratur og links

Adjunk Eva Theilgaard Brink fra Københavns Professionshøjskole har skrevet artiklen "Søg og du skal finde" / "Sök och du skal finna" samt lavet en udførlig link-liste over ressourcer og litteratur til nabosprogsundervisningen. Søg og find her:
 


Artikel om SKAM og de kongelige - med undervisningsmaterialer

Skamdinavismen får kongelig oppmerksomhet

Det norske kronprinsparet har lenge hatt ungdom på sin dagsorden. Nå vil de vise prins William og hertuginne Kate hvordan tv-serien SKAM brukes i skolen og samtidig setter Norden på timeplanen. Skoler i Norden som ønsker det har nå tilgang på gratis undervisningsopplegg med filmklipp.....
Læs mere:

2 dages workshop på skolen

 ” Kom med det Gror i Nord- musik, billeder& Ord”
1 skole i hvert af de Nordiske lande har muligheden for at være med i dette store projekt.

Vi komme 4 kunstner : Musikere, sangskrivere, billedkunstnere og komponister. Alle med stor erfaring med at arbejde med børn og unge.

Vi tager indskolingen, mellemtrinet og udskolingen med til workshops. Vi arbejder med musik, billedkunst, sangskrivning, de klassiske nordiske komponister, i lyset af det nordiske aspekt.

Vi er på skolen 2 dage
1 dag laver vi workshops med i eleverne.
2 dag: samler vi alle billeder, lydkulisser, sangtekster og laver en kombineret udstilling og koncert som eleverne er aktive deltager i.
Vi har møder med lærer og bibliotekarer i den by vi er i som skal fortælle hvilket undervisning forløb og børnelitteratur som de syntes andre børn i Norden skal stifte bekendtskab med
Egen betalingen for at få projektet ud til skolen er 15000 d kr. resten er betalt af bl.a. Kultur kontakt Nord.

Nyt Nordisk undervisningmateriale
De 7 skoler som er med i projektet er medskaber af et nyt nordisk undervisningsmateriale.

Sangene, billederne, kompositionerne som skabes i vores arbejde med de Nordiske børn samt de materiale vi får fra lærerne og bibliotekarerne , bliver  samlet og brug i et nye nordisk undervisning materiale.
Et team af fagkonsulenter, grafiker vil sørge at gøre det hele klar til brug til vores deadline skolestart 2019.
Projektet løber således fra 2018 til 2019.

”Nordisk Nøj det er for børn”

Kunne din skole/bibliotek/kulturhus tænke sig at give jeres børnepublikum et Nordisk fokus, så er ” Nordisk Nøj det er for børn” måske lige det der kunne sætte Norden på kortet, sproget og musikken.
Dette er nemlig koncerten og sangskriver workshoppen, der har rejst Norden tyndt, senest på NUUK Nordisk Kultur festival i okt. 2017, hvor vi som noget særligt skrev en sang til og med de Grønlandske børn, som hedder ” I er Vor fremtid”.
Vores Mål er at få børnenes øjne op for at vi er mere ” Ens i Nord” end vi tror: http://nordisknoejdeterforboern.dk/
At bevidst gøre børnene om hvad norden er og at lære dem at lytte til den Nordiske sprogtone.

” Nordiske Nøj det er for børn” Er en koncert på 50 min og en ” Sangskriver workshop” på 50 min, her skriver vi videre på den sang som 600 børne fra hele Norden allerede har skrevet på, nemlig den sang vi har skrevet til forestillingen ” Ens I Nord” https://open.spotify.com/album/243DsX31wraxalEiCOo6Iu
Målgruppe: Fra 5- 10 år