Program for grundskolekursus

Sprogpilotkursus, Hanaholmen d. 10.1. - 14.1. 20017


Onsdag d. 10. 1.
12.00 - 13.00: Ankomst to lunch
13.00 - 13.30: Velkomst, præsentation af program og mål for kurset v. Lis Madsen, uddannelseschef
og projektleder for Nordiske Sprogpiloter
13.30-15.00:  Introducerende øvelse i tværnationale grupper, v. Lis Madsen
15.00-15.30: Kaffepause, indtjekning på rum og rundvisning på Hanaholmen
15.30-18.00: Nabosprogsdidaktik, oplæg og workshop v. Lis Madsen
18.30-20.00: Middag
20.00: Film i undervisningen - Nordiske film v. Lis Madsen


Torsdag d. 11.1.
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-11.00: Med syvmilessteg gjennom språkhisoria og fugleperspektiv på nordiske språk i dag
v. Arne Torp, professor emeritus Oslo Universitet
11.00-12.30: Arbejde i tværnationale grupper: Hvordan undervise i nordiske sprog?
Workshop v. Lis Madsen
12.30-14.00: Lunch og mulighed for gåtur i omegnen
14.00-17.30:  "Rød grød med sjösjuka sjömän - Nabosprog med teater", oplæg og workshop
v. Helena Berglund, dramapædagog og skuespiller
18.00-20.00: Middag
20.00-22.00: Kom med det Gror i Nord billeder, musik & Ord
v. Benjamin Aggerbæk og Lone Wernblad
Deltagerne på workshoppen, tages med på en rejse i Nord med ord og billeder som
kommer til at blive samlet til sange og billeder.
Denne workshop skyder Lone Wernblads nye store Nordiske projekt med børn i gang.
Tidligere har hun skrevet koncerten og sangskriver workshoppen ”Nordisk Nøj det er for børn”
som har rejst Norden rundt.
Benjamin Aggerbæk og Lone Wernblad, to ildsjæle der brænder for musik, billedkunst, børn og Norden.
De har de sidste 10 år arbejdet sammen, sidst har de skrevet sange med Børn til MGP, de har børne
bandet ”Takt og Tone med Benjamin og Lone” og så køre de rund og laver musik med børn i krise
på bl.a. Danner, med ”Den Musikalske Lykkepille”.


Fredag d. 12.1.
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-12.00: Litteraturworkshop om litteraturundervisning – alle medbringer en tekst på
eget sprog/oversættelse til skandinavisk sprog, som kan anvendes i nabosprogsundervisningen
(kan være et tekstuddrag). V. Lis Madsen
12.00-14.00: Lunch og mulighed for gåtur
14.00-15.15: Udvikling af undervisningsoplæg i grupper, rammesættes af Lis Madsen
15.15-15.30: Kaffepause
15.30-16-15: Atlantbib.org - et åbent nordisk skoleprojekt - proces og produkt v. Stefan Hardonk Nielsen,
webredaktør, lærer og sprogpilot
17.00-17.45: Middag
17.45: Afgang til Helsingfors
19.00-20.30: En man som heter OVE, teaterforestilling—det svenske teater, Helsingfors


Lørdag d. 13.1.
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-12.00: Flyktingtematik i nordisk barn- och ungdomslitteratur, v. Karin Nykvist, Lunds Universitet
12.00-13.00: Lunch
13.00-16.00: Sprog og kultur på Færøerne v. Lisbeth Nebelong, journalist og forfatter, og Lise Vogt,
konsulent og sprogpilot.
16.00-16.15: Pause
16.15-18.00: Et vindue til gratis nordiske lærermidler - Lavpraktisk undervisning i nabosprog i skolen
v. Stefan Hardonk Nielsen
19.30: Festaften alle forbereder indslag


Søndag d. 14.1.
8.00-9.00: Morgenmad
9.00-11.00: Sprog i Norden og den finske sprogsituation
11.00-12.00: Evaluering og netværksaftaler
12.00-13.00: Lunch

Afrejse