Program for konferencen ”Det nordiske klasserum"

Program for konferencen ”Det nordiske klasserum d. 24.11. 2017 kl. 8.30- 16.00
Sted: Schæffergården. Jægerborg Allé 166, 2820 Gentofte.
  

8.30-9.00: Ankomst og kaffe
9.00-9.15: Åbning af konferencen v. Lis Madsen, uddannelseschef for Læreruddannelsen UCC
9.15-10.15: Nordisk børne- og ungdomslitteratur anno 2017
Overblik over de 12 nominerede titler til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og en række nedslag i udvalgte titler. Ved lektor, cand.mag. Marianne Eskebæk. Medlem af bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og freelancekritiker ved Dagbladet Information.

10.15-10.30: www.atlantbib.org  ved Stefan Hardonk Nielsen
Lærer/ skolebibliotekar på Vonsild Skole, webredaktør for sprogpiloterne og ansvarlig for Atlantbib-projektet.


10.30-11.30: Man skal bare kaste sig ud i det…-om nabosprogsforståelse i praksis.
Oplæg om den nyligt udkomne rapport “Man skal bare kaste sig ud i det - en interviewundersøgelse af unge i Nordens nabosprogsforståelse i praksis.
Rapporten kan downloades her:
v. adjunk Eva Theilgaard Brink

11.30-12.30: Språklige røtter eller vokstermiljø - hva er viktigst? ved Arne Torp
Professor emeritus, tidligere ansat ved Universitetet i Oslo.


12.20-13.30: Lunch


13.30-14.30: Koncert for børn: “Nordiske nøj det er for børn” v. Lone Wernblad.

14.30-14.45: Kaffe

14.45-15.45: Præsentationer ved stationer:
-Kisa Øhrgaard Larsen og Sarah Haug Rasch og Kira: Undervisningsmateriale til nabosprogsundervisningen på mellemtrinnet og udskolingen
-Rebekka Wiloch Skaare: Norden i skolen - nye undervisningsoplæg fra 1.11.2017
-Halldóra Wernblad: Nordisk sangskriverworkshop
-Marit Lund:

15.45: Orientering om NordPlus-muligheder v. Birthe Lien, Nordisk Sprogkoordination


16.00: Opsamling og afslutning på konferencen