Konference 24. nov. i Danmark

Det nordiske klasserum
Nordspråkskonference om nordisk didaktik. Fredag den 24.  november 2017 kl. 8.30- 16.00

Sted: Schæffergården. Jægerborg Allé 166, 2820 Gentofte.
Konferencen er den 7. nordiske konference med nordisk didaktik som tema. Konferencen er tænkt som en inspirationsdag, der skal give deltagerne indblik i aktuelle udviklingstiltag inden for det nordiske område.
Vi har fokus på ny forskning inden for området ”nabosprog og nabosprogsundervisning”, præsentation af nordiske projekter, der har undervisning i det nordiske som omdrejningspunkt og netværk. Konferencen tilrettelægges i et samarbejde mellem Nordspråk og Nordiske Sprogpiloter, Nordisk Sprogkoordination og støttes af Nordisk Ministerråd.
Målgruppe: Grundskolelærere, gymnasielærere, læreruddannere og lærerstuderende og andre med interesse for det nordiske.

Pris: 300 DKK, Studerende 100 DKK

Tilmelding senest den 1. november 2017
Programmet ventes klart primo oktober. Tilmelding: Nordsprak.com

Spørgsmål kan rettes til projektleder for Nordspråk, Lene Reichstein Lund lrlu@ucsyd.dk